එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ එමිරේට්ස් කණ්ඩායමේ McNulty Valenciana හි පැවති අවසන් මහා තරගයෙන් ජය ලබයි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ එමිරේට්ස් කණ්ඩායමේ McNulty Valenciana හි පැවති අවසන් මහා තරගයෙන් ජය ලබයි
Brandon McNulty Volta Valenciana හි කෙටි කරන ලද 4 අදියරේදී කැපී පෙනෙන ඒකල ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත් අතර, Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) සහ Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) ඉදිරියෙන් ඇති දැඩි අවසාන තරණය Alto del Miserat හි මුදුනේ සීමාව පසු කළේය.-2.2km සමඟින් නියම වේලාවට ප්‍රහාරයක් එල්ල කළහොත් ඔහු