මන්සූර් බින් මොහොමඩ් AEEDC Dubai 2024 ආරම්භ කරයි

ඩුබායි සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ උප සභාපති අතිගරු Sheikh Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum විසින් ඩුබායි ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයේදී වාර්ෂික එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ජාත්‍යන්තර දන්ත සම්මන්ත්‍රණය සහ අරාබි දන්ත වෛද්‍ය ප්‍රදර්ශනයේ (AEEDC Dubai 2024) 28 වන සංස්කරණය අද ආරම්භ කරන ලදී.තෙදින සමුළුව ද