තුර්කියේ, ඉන්දියාව සහ කටාර් 2024 ලෝක රාජ්‍ය සමුළුවේ ගෞරවනීය අමුත්තන් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ

පෙබරවාරි 12-14 දක්වා ඩුබායි හි පැවැත්වීමට නියමිත 2024 ලෝක රාජ්‍ය සමුළුවේ ගෞරවනීය ආරාධිතයින් ලෙස Türkiye, India සහ Qatar ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.“අනාගත ආණ්ඩු හැඩගැස්වීම” යන තේමාව යටතේ පැවැත්වෙන මෙම සමුළුවට රාජ්‍ය සහ රාජ්‍ය නායකයින් 25කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් සත්කාරකත්වය දරයි.ආගන්තුක රටවල් තුනේ ඉහළ පෙළේ දූත පි