මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ඉහළ පෙළේ හමුදා නිලධාරීන් හමුවෙයි

මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ඉහළ පෙළේ හමුදා නිලධාරීන් හමුවෙයි
ඩුබායි හි උප ජනාධිපති, අගමැති සහ පාලක ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් අල් මක්ටූම් අද එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සහ අනෙකුත් රටවල ඉහළ පෙළේ හමුදා නිලධාරීන් ගණනාවක් හමු වූ අතර, දෙවන සෙයිද් II හි 48 වැනි ශිෂ්‍යභට කණ්ඩායමේ උපාධි ප්‍රදානෝත්සවයට සහභාගී වූහ.අල් අයින් හි විද්‍යාලීය මූලස්ථානයේ පැවති මෙම හමුවේදී, හ