ඉහළ මට්ටමේ හිස්පැනික් ඇමරිකානු නිලධාරීන් ලබන සතියේ WGS සඳහා සහභාගී වීමට නියමිතයි

ඉහළ මට්ටමේ හිස්පැනික් ඇමරිකානු නිලධාරීන් ඩුබායි හි පැවැත්වෙන 2024 ලෝක ආණ්ඩු සමුළුවේ (WGS) එළඹෙන 11 වන සංස්කරණයට සහභාගී වනු ඇත.කියුබාවේ අගමැති මැනුවෙල් මාරේරෝ කෲස් ඇතුළු ප්‍රමුඛ පුද්ගලයන්; කොලොම්බියාවේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ අමාත්‍ය ඔස්කාර් මොරිසියෝ ලිස්කානෝ; පේරු හි කම්කරු හා රැකියා ප්‍රවර්ධන