එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ජනාධිපති මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් WGS 2024 සඳහා සහභාගී වූ UAE අමුත්තන් පිළිගනී

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ජනාධිපති මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් WGS 2024 සඳහා සහභාගී වූ UAE අමුත්තන් පිළිගනී
2024 ලෝක රාජ්‍ය සමුළුවට (WGS) සහභාගී වීම සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයට පැමිණි ආරාධිතයින් ජනාධිපති අති උතුම් Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan සහ උප ජනාධිපති, අග්‍රාමාත්‍ය සහ ඩුබායි හි පාලක Sheikh Mohamed bin Rashid Al Maktoum විසින් පිළිගනු ලැබීය. 'තුන්දින උත්සවය සඳහා රාජ්‍ය නායකයින් 25 කට අධික