ඊශ්‍රායලය රෆාහි හමුදා මෙහෙයුමක් දියත් කිරීමට සිටින බවට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය අනතුරු අඟවයි

ඊශ්‍රායලය රෆාහි හමුදා මෙහෙයුමක් දියත් කිරීමට  සිටින බවට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය අනතුරු අඟවයි
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය, අවතැන් වූ පලස්තීනුවන්ගෙන් ජනාකීර්ණ ගාසා තීරයේ දකුණේ, රෆා ප්‍රදේශයේ මෙහෙයුමක් දියත් කිරීමට ඊශ්‍රායල හමුදාවේ සූදානම සහ මෙහෙයුමෙන් ඇති විය හැකි බරපතල මානුෂීය ප්‍රතිවිපාක පිළිබඳව දැඩි කනස්සල්ල පළ කර ඇත.නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය, ගාසා තීරයේ මානුෂීය ව්‍ය