සයිබර් ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයන් ව්‍යර්ථ කරයි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සයිබර් ආරක්ෂක කවුන්සිලය විසින් රටේ වැදගත් සහ උපායමාර්ගික අංශ ගණනාවක් ඉලක්ක කර ගනිමින් ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන විසින් එල්ල කරන ලද සයිබර් ප්‍රහාර මැඩලීමේ ජාතික සයිබර් පද්ධතිවල සාර්ථකත්වය තහවුරු කර ඇත.අදාළ සියලු බලධාරීන් සමඟ සහයෝගයෙන් රට පුරා සයිබර් හදිසි පද්ධති සක්‍රීය කර ඇති