දේශගුණය, දත්ත සහ අභ්‍යවකාශය සම්බන්ධව සහයෝගීතාවය ශක්තිමත් කිරීමට පියවර

ලෝක ආන්ඩු සමුලුව (WGS) සහ වොෂින්ටනය පදනම් කරගත් චින්තන ටැංකිය අත්ලාන්තික් කවුන්සිලය 2024 පෙබරවාරි 12 සිට 14 දක්වා WSG හි 2024 න්‍යාය පත්‍රයේ කොටසක් ලෙස භූ තාක්‍ෂණය සහ ප්‍රතිපත්ති සංසදය සමඟ සමුලුවට නැවත පැමිණේ. සංසදය පහත් පෘථිවි කක්ෂයේ (LEO) සහ ඉන් ඔබ්බට සිවිල් සහ වාණිජ අවකාශයේ බහු-අංශක සහයෝගීතාව පෝ