නවෝත්පාදන සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයට යන්න: NGC ජාත්‍යන්තර උපදේශනය

APCO ලෝක ව්‍යාප්ත සමාගමක් වන NGC International Advisory හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී Mohamed Bahaa අවධාරණය කළේ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය නවෝත්පාදන සඳහා යන රට බවට පත්ව ඇති බවයි.WGS 2024 හි එමිරේට්ස් ප්‍රවෘත්ති ඒජන්සිය (WAM) වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු සඳහන් කළේ WGS යනු ගෝලීය රජයන්හි බොහෝ නිලධාරීන් හමුවීමට