සාජා කෞතුකාගාර අධිකාරිය 'UAE Innovates 2024' සඳහා සහභාගී වෙයි

සාජා කෞතුකාගාර අධිකාරිය (SMA) එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නවෝත්පාදන 2024 සඳහා සහභාගී වීමට සූදානම් වන අතර එය නවෝත්පාදන, නිර්මාණශීලිත්වය සහ දූරදර්ශී මනස සඳහා කැප වූ ජාතියේ විශාලතම උත්සවය වේ.පෙබරවාරි 21 වනදා දක්වා සාජා හි පැවැත්වෙන මෙම උත්සවය 2015 දී ප්‍රථම වරට දියත් කරන ලද අතර, එමිරේට් ගෝලීය සංස්කෘති