එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ තෙල් නොවන විදේශ භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳාම 2023 දී පළමු වරට ඩිරාම් ට්‍රිලියන 3.5 ඉක්මවයි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය, ජනාධිපති අති උතුම් ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් සයීඩ් අල් නහියන්ගේ නායකත්වය යටතේ, තෙල් නොවන විදේශ වෙළඳ සංඛ්‍යාවලින් පෙර නොවූ විරූ උසකට ළඟා වී ඇති අතර, එය ඩිරාම් ට්‍රිලියන 3.5 ඉක්මවන බවට උප ජනාධිපති, අගමැති සහ ඩුබායි පාලක අතිගරු ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් අල් මක්ටූම් පැවසීය."එක්සත්