එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයෙන් ගාසා තීරයට අවශ්‍ය අහාර යවයි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයෙන් ගාසා තීරයට අවශ්‍ය අහාර යවයි
පලස්තීනයේ ජනතාවට සහය දැක්වීමේ "Gallant Kinght 3" මානුෂීය මෙහෙයුමේ කොටසක් ලෙස එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය විසින් ගාසා තීරයට ඇතුළු වීමේ මූලික පියවරක් ලෙස ඊජිප්තු නගරයක් වන අල් අරිෂ් වෙත ස්වයංක්‍රීය බේකරි පහක් යවා ඇත.වත්මන් තත්ත්වය තුළ ගාසා තීරයේ පවතින දැඩි පාන් හිඟයට ප්‍රතිචාර වශයෙන් මෙම මුලපිරීම පැමි