මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් Gulfood 2024 හි සංචාරය කරයි

මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් Gulfood 2024 හි සංචාරය කරයි
ඩුබායි හි උප ජනාධිපති, අගමැති සහ පාලක ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් අල් මක්ටූම්, ඩුබායි ලෝක වෙළෙඳාමේ දී අද ආරම්භ වූ ලොව විශාලතම වාර්ෂික ගෝලීය ආහාර සහ පාන (F සහ අතිගරු Sheikh Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ඩුබායි හි දෙවන නියෝජ්‍ය පාලකයාද සහභාගී වී තිබේ.පෙබරවාරි 19 සිට 23 දක්වා පැවැත්වෙන මෙම උ