ජනාධිපතිවරයා විසින් කොංගෝ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජයේ ජනාධිපතිවරයා පිළිගනී

ජනාධිපතිවරයා විසින් කොංගෝ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජයේ ජනාධිපතිවරයා පිළිගනී
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ වැඩකටයුතු සංචාරයක නිරතව සිටින කොංගෝ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජයේ ජනාධිපති අතිගරු ෆීලික්ස් ෂිසෙකේඩි මහතා ජනාධිපති අති උතුම් ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් සයීඩ් අල් නහියන් විසින් අද පිළිගනු ලැබීය.Qasr Al Shati හි පැවති මෙම හමුවේදී, අතිගරු ජනාධිපති Tshisekedi, විශේෂයෙන්ම සංවර්ධන, ආර්ථික,