හම්දාන් බින් සයීඩ් විසින් සුල්තාන් අල්නෙයාඩි සහ Zayed Ambition 2 මෙහෙවර කණ්ඩායම සාදරයෙන් පිළි ගනී

හම්දාන් බින් සයීඩ් විසින් සුල්තාන් අල්නෙයාඩි සහ Zayed Ambition 2 මෙහෙවර කණ්ඩායම සාදරයෙන් පිළි ගනී
Al Dhafra කලාපයේ පාලකයාගේ නියෝජිත අතිගරු Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Sheikh Yas bin Hamdan bin Zay ඉදිරියේ Al Nakheel මාලිගයේ Mohammed Bin Rashid අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය (MBRSC) සහ Zayed Ambition 2 වෙතින් නියෝජිත පිරිස සාදරයෙන් පිළිගෙන තිබේ. ගගනගාමී ආචාර්ය Sultan bin Saif Al Neyadi, යෞවන කටයුත