ගාසා තීරයට තීරණාත්මක මානුෂීය සැපයුම් යැවීමට මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් නියෝග කරයි

ගාසා තීරයට තීරණාත්මක මානුෂීය සැපයුම් යැවීමට මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් නියෝග කරයි
ඊජිප්තුවේ එල් අරිෂ් ගුවන් තොටුපළ හරහා ගාසා වෙත අත්‍යවශ්‍ය සහන ගුවන් පාලමක කොටසක් ලෙස ඩුබායි හි ජාත්‍යන්තර මානුෂීය නගරය (IHC) බලමුලු ගන්වන ලද හදිසි සහන සැපයුම් යැවීමට පහසුකම් සැලසීමට උප ජනාධිපති, අගමැති සහ ඩුබායි පාලක අතිගරු ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් අල් මක්ටූම් නියෝග නිකුත් කළේය."දැනට පවතින මානුෂීය