12 සවස Meydan තුරඟ තරඟ පිටියේ දී තරඟ කිරීමට අශ්වයන් 90 කට වඩා සහභාගී වෙයි

12 සවස Meydan තුරඟ තරඟ පිටියේ දී තරඟ කිරීමට අශ්වයන් 90 කට වඩා සහභාගී වෙයි
දේශීය හා ජාත්‍යන්තර අශ්වාරෝහක වලින් ප්‍රභූ අශ්වයන් 99 දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් 12 වන දින සවස ඩුබායි කානිවල් හි ධාවන කාඩ්පත් නවයේ මයිඩාන් තුරඟ තරඟ පිටියේදී තරඟ වදිනු ඇත.G2 Singspiel Stakes යනු Meydan තුරඟ තරඟ පිටියේ රටා තරඟ පහක විශේෂත්වය වන්නේ ඩුබායි ධාවන සැණකෙළිය අතිවිශිෂ්ට සිකුරාදා කාඩ්පතක් සත්කා