ගෝලීය අභියෝගවලට මුහුණ දීම සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ MC13 හි WTO ප්‍රතිසංස්කරණ අත්‍යවශ්‍යයි

ගෝලීය අභියෝගවලට මුහුණ දීම සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ MC13 හි WTO ප්‍රතිසංස්කරණ අත්‍යවශ්‍යයි
බින්සාල් අබ්දුල්කාදර් විසිනිඅබුඩාබි, 23 පෙබරවාරි 2024 (WAM) -- ලබන සතියේ අබුඩාබි හි පැවැත්වෙන ලෝක වෙළඳ සංවිධානයේ (WTO) 13 වන අමාත්‍ය සමුළුව (MC13) ගෝලීය අභියෝගවලට මුහුණ දීම සඳහා සංවිධානයට සන්නද්ධ වීමට අවස්ථාවක් බව ජපාන විදේශ අමාත්‍ය Yoko Kamikawa එමිරේට්ස් ප්‍රවෘත්ති ඒජන්සිය (WAM) වෙත පැවසීය.MC13 ක්