එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය FATF නිර්දේශ සාර්ථකව සම්පූර්ණ කරයි

අබුඩාබි, 23 පෙබරවාරි 2024 (WAM) - මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීමට එරෙහිව සටන් කිරීම භාරව සිටින ජාත්‍යන්තර සංවිධානය වන මූල්‍ය ක්‍රියාකාරී කාර්ය සාධක බලකාය (FATF) එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ නිර්දේශ 15ම සම්පූර්ණ කරන බව නිවේදනය කර ඇති අතර, මෙම ජයග්‍රහණය පිළිබඳව එක්