එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ WTO රැස්වීම යනු නීති මත පදනම් වූ ගෝලීය පිළිවෙල තහවුරු කරන අනගි අවස්ථාවකි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ WTO රැස්වීම යනු නීති මත පදනම් වූ ගෝලීය පිළිවෙල තහවුරු කරන අනගි අවස්ථාවකි
බින්සාල් අබ්දුල්කාදර් විසිනිඅබුඩාබි, 24 පෙබරවාරි 2024 (WAM) -- බෙල්ජියමේ විදේශ කටයුතු, විදේශ වෙළඳාම සහ ෆෙඩරල් සංස්කෘතික ආයතන පිළිබඳ අමාත්‍ය Hadja Lahbib පවසන පරිදි, අබුඩාබි හි පැවැත්වෙන ලෝක වෙළඳ සංවිධානයේ (WTO) 13 වන අමාත්‍ය සමුළුව (MC13) නීති මත පදනම් වූ ගෝලීය පිළිවෙල තහවුරු කිරීමට අවස්ථාවක් වේ.“අප