24 වැනි ඩුබායි තීරුබදු රහිත ටෙනිස් ශූරතාවලියේ ජයග්‍රාහකයන්ට ලතීෆා බින්ට් මොහොමඩ් කුසලාන ප්‍රදානය කරයි

24 වැනි ඩුබායි තීරුබදු රහිත ටෙනිස් ශූරතාවලියේ ජයග්‍රාහකයන්ට ලතීෆා බින්ට් මොහොමඩ් කුසලාන ප්‍රදානය කරයි
ඩුබායි, 24 පෙබරවාරි 2024 (WAM) - ඩුබායි තීරුබදු රහිත ටෙනිස් ශූරතාවලියේ කාන්තා තරඟාවලියේ ශූරතා තරඟයෙන් අනතුරුව ජයග්‍රාහකයාගේ කුසලානය ඉතාලියේ ජැස්මින් පෝලිනි වෙත, Dubai Culture and Arts Authority (Dubai Culture) හි සභාපති සහ ඩුබායි කවුන්සිලයේ සාමාජික Sheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum