එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ පැවති WTO රැස්වීමේදී, පිලිපීනය ධීවර, කෘෂිකර්ම, දේශගුණික ගැටළු පිළිබඳ ගනුදෙනු අපේක්ෂා කරයි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ පැවති WTO රැස්වීමේදී, පිලිපීනය ධීවර, කෘෂිකර්ම, දේශගුණික ගැටළු පිළිබඳ ගනුදෙනු අපේක්ෂා කරයි
බින්සාල් අබ්දුල්කාදර් විසිනිඅබුඩාබි, 25 පෙබරවාරි 2024 (WAM) - පිලිපීනයේ වෙළඳ හා කර්මාන්ත ලේකම් ඇල්ෆ්‍රෙඩෝ ඊ. පැස්කුවල් පවසන පරිදි අබුඩාබි හි පැවැත්වෙන ලෝක වෙළඳ සංවිධානයේ (WTO) 13 වැනි අමාත්‍ය සමුළුවේදී (MC13) ධීවර සහනාධාර, කෘෂිකර්මාන්තය සහ දේශගුණික ගැටලු පිළිබඳ සාර්ථක සාකච්ඡා පිලිපීනය අපේක්ෂා කරයි."