ලෝක වෙළඳ සංවිධානය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු සමුළුවේ අබුඩාබි සැසිවාරය ආරම්භ වෙයි

ලෝක වෙළඳ සංවිධානය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු සමුළුවේ අබුඩාබි සැසිවාරය ආරම්භ වෙයි
අබුඩාබි, 25 පෙබරවාරි 2024 (WAM) - ලෝක වෙළඳ සංවිධානයේ (PCWTO) පාර්ලිමේන්තු සමුළුවේ අබුඩාබි සැසිවාරය අද අබුඩාබි ජාතික ප්‍රදර්ශන මධ්‍යස්ථානයේදී (ADNEC) ෆෙඩරල් ජාතික කවුන්සිලයේ (FNC) කථානායක Saqr Ghobashගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කරන ලදී.විදේශ වෙළඳ කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය සහ 13 වැනි සභාපති ආචාර්ය තානි