බලාපොරොත්තු ගොඩනැගීම ජීවිතය නිර්මාණය කිරීම වන අතර අපට අභියෝග ජයගත හැකි එකම ක්‍රමය සහයෝගී ප්‍රයත්නයන් තුලින බවට මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් පෙන්වා දෙයි

බලාපොරොත්තු ගොඩනැගීම ජීවිතය නිර්මාණය කිරීම වන අතර අපට අභියෝග ජයගත හැකි එකම ක්‍රමය සහයෝගී ප්‍රයත්නයන් තුලින බවට මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් පෙන්වා දෙයි
ඩුබායි, 25 පෙබරවාරි 2024 (WAM) - ඩුබායි හි ඔටුන්න හිමි කුමරු සහ ඩුබායි විධායක කවුන්සිලයේ සභාපති අති උතුම් හම්දාන් බින් මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් අල් මක්ටූම් මහතා ඉදිරියේ, අරාබි හෝප් මේකර්ස් අවසන් තරඟකරුවන් 4 දෙනාට උප ජනාධිපති, අගමැති සහ ඩුබායි පාලක අතිගරු ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් අල් මක්ටූම් විසින් ඩිරාම්