ඛාලිඩ් බින් මොහමඩ් බින් සයීඩ් අබුඩාබි හි 13 වන WTO අමාත්‍ය සමුළුවේ සමාරම්භක අවස්ථාවට සහභාගී වෙයි

ඛාලිඩ් බින් මොහමඩ් බින් සයීඩ් අබුඩාබි හි 13 වන WTO අමාත්‍ය සමුළුවේ සමාරම්භක අවස්ථාවට සහභාගී වෙයි
අබුඩාබි, 26 පෙබරවාරි 2024 (WAM) - අබුඩාබියේ ඔටුන්න හිමි කුමරු සහ අබුඩාබි විධායක කවුන්සිලයේ සභාපති Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, අබුඩාබි හි 13 වන WTO අමාත්‍ය සමුළුව (MC13) සමාරම්භක අවස්ථාවට පැමිණ ඇත.මෙම අවස්ථාවට අමාත්‍යවරුන්, සහභාගී වන රටවල නියෝජිත කණ්ඩායම්වල ප්‍රධානීන් සහ ගෝලීය ආර්ථ