අන්තර්-අරාබි වෙළඳාම ඩොලර් බිලියන 700 ක් බවට අරාබි වාණිජ මණ්ඩල සංගමයේ මහලේකම් පෙන්වා දෙයි

අන්තර්-අරාබි වෙළඳාම ඩොලර් බිලියන 700 ක් බවට අරාබි වාණිජ මණ්ඩල සංගමයේ මහලේකම් පෙන්වා දෙයි
අබුඩාබි, 29 පෙබරවාරි 2024 (WAM) - අන්තර් අරාබි වෙළඳාම ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 700 ක් වන අතර එය ගෝලීය වෙළඳාමෙන් සියයට 10-11 කින් සමන්විත වන බවට අරාබි වාණිජ මණ්ඩල සංගමයේ මහ ලේකම් ආචාර්ය Khaled Hanafi පෙන්වා දෙයි.අබුඩාබි හි පැවති 13 වැනි WTO අමාත්‍ය සමුළුවට සමගාමීව එමිරේට්ස් ප්‍රවෘත්ති ඒජන්සිය (WAM) වෙත