එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සංවර්ධනය සඳහා නව වෙළඳ වේදිකාවක් නිවේදනය කරයි

අබුඩාබි, 29 පෙබරවාරි 2024 (WAM) - එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය, 13 වැනි ලෝක වෙළඳ සංවිධානයේ අමාත්‍ය සමුළුවේ (WTO MC13) සත්කාරකත්වය දරන, සංවර්ධනය සඳහා වෙළෙඳ වේදිකාව සංවර්ධනය කිරීමට සැලසුම් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත - එය වෙළඳ නිලධාරීන්ට, සාකච්ඡා කරන්නන්ට සහය වීමට නොමිලේ ලබා ගත හැකි මාර්ගගත මෙවලම් කට්ටලයක් ඇතුළ