13 වන ලෝක වෙළඳ සංවිධානයේ අමාත්‍යවරුන්ගේ සමුළුව ධනාත්මක ප්‍රගතියක් ලබයි

13 වන ලෝක වෙළඳ සංවිධානයේ අමාත්‍යවරුන්ගේ සමුළුව ධනාත්මක ප්‍රගතියක් ලබයි
අබුඩාබි හි පැවති 13 වන ලෝක වෙළඳ සංවිධානයේ අමාත්‍ය සමුළුවේ අවසන් ප්‍රකාශය එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ වෙහෙස නොබලා සහ සුවිශේෂී උත්සාහයේ කූටප්‍රාප්තිය බව නියෝජ්‍ය අගමැති, ෆීජි ජනරජයේ වෙළෙඳ, සමුපකාර, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය සහ සන්නිවේදන අමාත්‍ය මනෝවා කමිකාමිකා පැවසීය."අවසාන තීරණ ඉතා ධනාත්මක වූ අත