රාමසාන් සමයේදී අබුඩාබිහි ​​රජයේ සේවකයින් සඳහා නිල වැඩ කරන වේලාවන් තහවුරු කෙරේ

රාමසාන් සමයේදී අබුඩාබිහි ​​රජයේ සේවකයින් සඳහා නිල වැඩ කරන වේලාවන් තහවුරු කෙරේ
අබුඩාබි රජය විසින් AH 1445 රාමසාන් සමයේදී එමිරේට්ස් හි රජයේ සේවකයින් සඳහා නිල වැඩ කරන වේලාවන් සඳුදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා උදේ 9 සිට පස්වරු 2.30 දක්වා සහ සිකුරාදා උදේ 9 සිට දහවල් 12 දක්වා වන බව නිවේදනය කර ඇත.රැකියා ස්ථානයේ සිටීම අවශ්‍ය නොවන මුළු රාජ්‍ය ආයතන සේවක සංඛ්‍යාවෙන් සියයට 70ක් දක්වා දුරස්