තුර්කි බින් අබ්දුල්ලා කුමරුගේ අභාවය සම්බන්ධයෙන් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නායකයින් සෞදි රජුට ශෝකය පළ කරයි

තුර්කි බින් අබ්දුල්ලා කුමරුගේ අභාවය සම්බන්ධයෙන් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නායකයින් සෞදි රජුට ශෝකය පළ කරයි
තුර්කි බින් අබ්දුල්ලා බින් නසාර් බින් අබ්දුල්ලාසීස් අල් සෞද් කුමරුගේ අභාවය පිළිබඳව ජනාධිපති අති උතුම් ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් සයීඩ් අල් නහියන් විසින් සෞදි අරාබියේ ශුද්ධ වූ පල්ලි දෙකේ භාරකරු සල්මාන් බින් අබ්දුල්අසීස් අල් සෞද් රජු වෙත ශෝක පණිවිඩයක් යවා තිබේ.ඩුබායි හි උප ජනාධිපති, අගමැති සහ පාලක ෂීක් මොහො