සාජා 2023 දී යුරෝපීය අමුත්තන් 400,000 කට වඩා පිළිගනී

සාජා 2023 දී යුරෝපීය අමුත්තන් 400,000 කට වඩා පිළිගනී
සාජා එමීර් රාජ්‍යය 2023 දී එමිරේට් වෙත පැමිණෙන යුරෝපීය අමුත්තන්ගේ සැලකිය යුතු වැඩි වීමක් පෙන්නුම් කළ අතර, යුරෝපීය වෙළඳපොළෙන් 400,000 කට අධික අමුත්තන් සාදරයෙන් පිළිගනී. මෙය පෙර වසරට සාපේක්ෂව සියයට 28 ක කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් සනිටුහන් කරන අතර, සමස්ත නරඹන්නන් සංඛ්‍යාවෙන් සියයට 27 ක් යුරෝපීයයන් වේ.සාජා වා