ෂෙයික් සයිඩ් උත්සවය 2024 ගිනස් ලෝක වාර්තා පොතේ නිල ලේඛනගත කිරීම සමරයි

ෂෙයික් සයිඩ් උත්සවය 2024 ගිනස් ලෝක වාර්තා පොතේ නිල ලේඛනගත කිරීම සමරයි
අබුඩාබි අගනුවර අල් වත්බා ප්‍රදේශයේ පැවති Sheikh Zayed Festival 2023-2024, විශ්වකෝෂය ප්‍රකාශකයින් විසින් අත්පත් කරගත් සහ වාර්තා කරන ලද විවිධ වාර්තා හරහා ගිනස් ලෝක වාර්තා පොතේ නවතම සංස්කරණයේ නිල වශයෙන් පිළිගෙන ලේඛනගත කර ඇත.අඛණ්ඩව දින 114 ක්, 2023 නොවැම්බර් 17 සිට 2024 මාර්තු 9 දක්වා කාලය තුළ දහස් ගණන