EAD, Zayed විශ්ව විද්‍යාලය අබුඩාබි සඳහා GHG විමෝචන සාධක සංවර්ධනය කිරීමට සහයෝගයෙන් කටයුතු කරයි

EAD, Zayed විශ්ව විද්‍යාලය අබුඩාබි සඳහා GHG විමෝචන සාධක සංවර්ධනය කිරීමට සහයෝගයෙන් කටයුතු කරයි
අබුඩාබි දේශගුණික විපර්යාස උපායමාර්ගයට අනුකූලව සහ අබුඩාබි පාරිසරික පර්යේෂණ ජාලයේ (ADERN) කොටසක් ලෙස අබුඩාබි පරිසර නියෝජිතායතනය සහ Zayed විශ්ව විද්‍යාලය එමිරේට් සඳහා හරිතාගාර වායු (GHG) විමෝචන සාධක සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පර්යේෂණ සහයෝගීතාවයක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.COP28 තුළ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද, හවුල්කාරිත