ඊශ්‍රායල අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනෙකුගේ ප්‍රකාශය එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය දැඩි ලෙස හෙළා දකී

ඊශ්‍රායල අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනෙකුගේ ප්‍රකාශය එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය දැඩි ලෙස හෙළා දකී
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ඊශ්‍රායල මුදල් අමාත්‍ය Bezalel Smotrich සහ ඊශ්‍රායල ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ඊශ්‍රායල අමාත්‍ය Itamar Ben-Gvir විසින් පලස්තීනුවන් නැවත පදිංචි කර ගොඩනැගීමට අමතරව ඔවුන් අවතැන් කළ යුතු බවට කරන ලද අන්තවාදී ප්‍රකාශ දැඩි ලෙස හෙළා දුටුවේය.ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය