නූර්හාන්ගේ කතාව: පලස්තීනුවන් සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ අඛණ්ඩ උදාර මානුෂීය මුලපිරීම්

නූර්හාන්ගේ කතාව: පලස්තීනුවන් සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ අඛණ්ඩ උදාර මානුෂීය මුලපිරීම්
2023 නොවැම්බරයේදී, අසනීපයේ සෙවණැලි මැද, නූර්හාන් ජමීල් අබේඩ් කෙරෙහි බලාපොරොත්තුවේ කිරණක් බැබළුණි. ගාසාවේ සිට පිළිකා රෝගීන් 1000කට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ත්‍යාගශීලී මුලපිරීම මගින් ධෛර්යමත් වූ නූර්හාන් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයට පැමිණියේ ඇදහිල්ලේ දැල්වීමක් ඇති කරගනිමිනි. වස