ෂක්බූට් බින් නහියාන් විසින් ගාසා තීරයේ පදිංචිකරුවන්ට ජලය පොම්ප කිරීම සඳහා ඊජිප්තුවේ Rafah හි UAE desalination කර්මාන්ත ශාලාව නිල වශයෙන් විවෘත කරයි

ෂක්බූට් බින් නහියාන් විසින් ගාසා තීරයේ පදිංචිකරුවන්ට ජලය පොම්ප කිරීම සඳහා ඊජිප්තුවේ Rafah හි UAE desalination කර්මාන්ත ශාලාව නිල වශයෙන් විවෘත කරයි
රෆා, 2023 දෙසැම්බර් 31 (WAM) - ජනාධිපති අති උතුම් Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ගේ නියෝග ක්‍රියාවට නංවමින් රාජ්‍ය අමාත්‍ය Sheikh Shakhboot bin Nahyan bin Mubarak Al Nahyan විසින් අද දින එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය විසින් ඊජිප්තුවේ Rafah නගරයේ පානීය ජලය පොම්ප කිරීම සඳහා ස්ථාපිත කරන ලද ජල අපද්‍රව්