එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නායකයින් කියුබාවේ ජනාධිපතිවරයාට ජාතික දිනයට සුබ පතයි

කියුබාවේ ජාතික දිනය නිමිත්තෙන් කියුබාවේ ජනාධිපති මිගෙල් ඩයස් කැනෙල් වෙත ජනාධිපති අති උතුම් ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් සයිඩ් අල් නහියන් විසින් සුබ පැතුම් පණිවිඩයක් යවා තිබේ.ඩුබායි හි උප ජනාධිපති, අගමැති සහ පාලක අතිගරු ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් අල් මක්ටූම් සහ උප ජනාධිපති, නියෝජ්‍ය අගමැති සහ ජනාධිපති උසාවියේ