ෆාතිමා බින් මුබාරක්ගෙන් නත්තල් සැමරුමට සුබ පැතුම්

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නත්තල සමරන අයට සාමාන්‍ය කාන්තා සංගමයේ (GWU) සභාපතිනි, මාතෘත්වය සහ ළමා කාලය සඳහා වූ උත්තරීතර කවුන්සිලයේ සභාපතිණිය සහ පවුල් සංවර්ධන පදනමේ (FDF) උත්තරීතර සභාපතිනිය (ජාතියේ මව) වන ෂෙයිකා ෆාතිමා බින්ට් මුබාරක් සුබ පැතුවාය."එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සහ ලොව පුරා නත්තල සමරන අය