ගර්ජලි ෆ්‍රෑන්ක් බෙල්ජියමට පිටුවහල් කරයි

අද, 2023 දෙසැම්බර් 29 වන දින, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ බලධාරීන් විසින් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයට ගොනු කරන ලද උදර්පන ඉල්ලීමකට අනුව සැලසුම් සහගත මිනීමැරුම් චෝදනාවට ලක් වූ ඇල්බේනියානු ජාතික ජර්ජලි ෆ්‍රෑන්ක් බෙල්ජියමේ අදාළ බලධාරීන් වෙත භාර දී ඇත.එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ බෙල්ජියම් රාජධානිය විස