ජනාධිපතිවරයාගේ ඉන්දියානු නිළ සංචාරය ආරම්භ වෙයි

ජනාධිපතිවරයාගේ ඉන්දියානු නිළ සංචාරය ආරම්භ වෙයි
ජනාධිපති අති උතුම් ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් සයීඩ් අල් නහියන් වැඩ කරන සංචාරයක් ආරම්භ කරමින් අද ඉන්දීය ජනරජයට පැමිණියේය. දෙරට අතර උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වය තවදුරටත් ගොඩනැගීමට මාර්ග ගවේෂණය කිරීම සඳහා ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය අතිගරු නරේන්ද්‍ර මෝදි සමඟ සාකච්ඡා කිරීම ඔහුගේ න්‍යාය පත්‍රයට ඇතුළත් වේ. වයිබ්‍රන්ට් ගුජ