එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ Lunar Gateway ව්‍යාපෘතියෙන් 2024 අභ්‍යවකාශ ගමන ආරම්භ කරයි

2024 දී, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය, අභ්‍යවකාශ ගවේෂණ සඳහා එහි ආකර්ෂණීය උරුමය තවදුරටත් වර්ධනය කරමින් චන්ද්‍ර ද්වාර ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී එක්සත් ජනපදය, ජපානය, කැනඩාව සහ යුරෝපා සංගමය (EU) සමඟ එක්වන බව නිවේදනය කළේය.මෙම පියවර, මෙම ප්‍රදේශයේ සිය නායකත්වය තහවුරු කරමින් අභිලාෂකාමී අභ්‍යවකාශ වැඩසට