එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය 2023 දී නව විදේශ ආයෝජන ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාවේ දෙවන ඉහළම වැඩිවීම වාර්තා කරයි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය 2023 දී නව විදේශ ආයෝජන ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාවේ දෙවන ඉහළම වැඩිවීම වාර්තා කරයි
2023 වසර තුළ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නව විදේශ ආයෝජන ව්‍යාපෘතිවල කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරන බව එක්සත් ජාතීන්ගේ වෙළෙඳ හා සංවර්ධන සමුළුව (UNCTAD) විසින් නිකුත් කරන ලද නවතම වාර්තාවක් පෙන්වා දී ඇති අතර, මෙම ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව 2022 ට සාපේක්ෂව සියයට 28 කින් ඉහළ ගොස් ඇති බව පැහැදිලි කරයි.එක්සත් අ