ජනාධිපතිවරයාට යුක්‍රේන ජනාධිපතිවරයාගෙන් ලැබුණ දුරකථන ඇමතුම

ජනාධිපතිවරයාට යුක්‍රේන ජනාධිපතිවරයාගෙන් ලැබුණ දුරකථන ඇමතුම
ජනාධිපති අතිගරු Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan මහතාට අද යුක්රේන ජනාධිපති අතිගරු Volodymyr Zelenskyy වෙතින් දුරකථන ඇමතුමක් ලැබිණි.ඇමතුම අතරතුර, රුසියානු සමූහාණ්ඩුව සහ යුක්රේනය අතර මෑත කාලීන සැලකිය යුතු සිරකරුවන් හුවමාරුවකට තුඩු දුන් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ මැදිහත්වීමේ උත්සාහයන් සඳහා ජනාධිපති