ජනාධිපතිවරයා ADNOC අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීමේ මුලසුන හොබවයි

ජනාධිපතිවරයා ADNOC අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීමේ මුලසුන හොබවයි
විස්තීරණ, තිරසාර සහ ඒකාබද්ධ ආර්ථික හා සමාජ සංවර්ධන සැලසුම් සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නොසැලෙන කැපවීම ජනාධිපති අති උතුම් ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් සයිඩ් අල් නහියන් අවධාරණය කළේය.තිරසාරභාවය සහ විමෝචනය අඩු කිරීම කෙරෙහි එකවර අවධානය යොමු කරමින්, සංවර්ධන ප්‍රයත්නවල සහ සැලසුම්වල කොඳු නාරටිය ලෙස සලකමින් බලශ