'අවුරුදු 50 | 50 Faces' දශක පහක UAE-US මිත්‍රත්වයේ විශේෂ අවස්ථා

වොෂිංටන්, ඩී.සී, 2024 ජනවාරි 25 (WAM) - “අවුරුදු 50 | 50 මුහුණු,” වොෂින්ටන්, ඩීසී හි එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ තානාපති කාර්යාලය විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද වසර දෙකක ඩිජිටල් කතන්දර ප්‍රචාරණ ව්‍යාපාරයක් මේ සතියේ එහි අවසන් කතාව ප්‍රකාශයට පත් කළේය. එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ 50 වැනි සංවත්සරයට ගෞරව දැක්වී