මන්සූර් බින් සයීඩ් මහ බැංකු ස්වර්ණ ජයන්ති උත්සවයට සහභාගී වෙයි

මන්සූර් බින් සයීඩ් මහ බැංකු ස්වර්ණ ජයන්ති උත්සවයට සහභාගී වෙයි
අබුඩාබි, 2024 ජනවාරි 29 (WAM) - උප සභාපති, නියෝජ්‍ය අගමැති, ජනාධිපති අධිකරණයේ සභාපති සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ මහ බැංකුවේ (CBUAE) අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සභාපති අතිගරු Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, CBUAE හි 50 වන සංවත්සරය සනිටුහන් කරන සැමරුම් උත්සවයකට සහභාගී වී තිබේ.අතිගරු Sheikh Mansour bin Zay