2024 ලෝක රාජ්‍ය සමුළුවට සහභාගි වන ලෙස ජනාධිපතිවරයාගෙන් කටාර් එමීර්වරයාට ලිඛිත ආරාධනයක්

2024 ලෝක රාජ්‍ය සමුළුවට සහභාගි වන ලෙස ජනාධිපතිවරයාගෙන් කටාර් එමීර්වරයාට ලිඛිත ආරාධනයක්
අබුඩාබි, 2024 ජනවාරි 29 (WAM) - 2024 පෙබරවාරි මාසයේ පැවැත්වීමට නියමිත ලෝක රාජ්‍ය සමුළුවට සහභාගී වන ලෙස ජනාධිපති අති උතුම් ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් සයිඩ් අල් නහියන් විසින් නිල ආරාධනයක් ද ඇතුළත්ව කටාර් රාජ්‍යයේ එමීර්වරයා වන ෂෙයික් තමීම් බින් හමාඩ් අල් තානි වෙත ලිඛිත පණිවිඩයක් යවයි.කටාර් රාජ්‍යයේ එක්සත් අරා