ගාසා හි වෛද්‍යවරුන් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය විසින් දේශීය සෞඛ්‍ය අංශයට දක්වන සහයෝගය අගය කරයි

ගාසා හි වෛද්‍යවරුන් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය විසින් දේශීය සෞඛ්‍ය අංශයට දක්වන සහයෝගය අගය කරයි
ඔපරේෂන් ගැලන්ට් නයිට් 3 හි කොටසක් ලෙස ගාසා තීරයේ එමිරේට්ස් රෙඩ් ක්‍රෙසන්ට් (ඊආර්සී) කණ්ඩායම ගාසාහි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් සහ ප්‍රාදේශීය රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරුන්ගෙන් වෛද්‍ය දූත පිරිසක් ලබා ගත්හ.දේශීය පලස්තීනුවන්ට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සහ ගිලන්රථ සේවා සපයන ගාසා තීරයේ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ විස්තීර්ණ ක්ෂේත්