එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නායකයින් ඉන්දීය ජනාධිපතිවරයාට එරට ජනරජ දිනය වෙනුවෙන් සුබ පැතුම් පිරිනමයි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නායකයින් ඉන්දීය ජනාධිපතිවරයාට එරට ජනරජ දිනය වෙනුවෙන් සුබ පැතුම් පිරිනමයි
ජනාධිපති අති උතුම් ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් සයීඩ් අල් නහියන් විසින් සිය රටේ ජනරජ දිනය නිමිත්තෙන් ඉන්දීය ජනාධිපති ද්‍රෞපදි මුර්මු වෙත සුබපැතුම් පණිවිඩයක් යවා තිබේ.ඩුබායි හි උප ජනාධිපති, අගමැති සහ පාලක ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් අල් මක්ටූම්; සහ උප ජනාධිපති, නියෝජ්‍ය අගමැති සහ ජනාධිපති උසාවියේ සභාපති, අති උ